.
2019
รายการ โลกของ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับ ช่างผมมืออาชีพ


ไทย

Thanks
for your vote 👍

X


นักพัฒนา ได้ง่าย
นักพัฒนา ได้ง่าย - LISAP - ผม พัฒนา สี

Rate this product:


1 click

นักพัฒนา ได้ง่าย
LISAP - ผม พัฒนา สี


10/20/30/40 ปริมาณ

เด อิมัลชัน ครีม บนพื้นฐานของ แอลกอฮอล์ ลาโนลิน ที่มีคุณภาพสูง การใช้ ระบบ ที่มี การย้อมสี และการเปลี่ยนสี LISAP มั่นใจ
1
2
ความนุ่มนวล ที่ดีที่สุด3 รุกที่ดีกว่า ของ
สี4 เสถียรภาพ สีผม ที่ดีที่สุด ในช่วงเวลา
กล่อง : 1,000 มล. ขวด .

X

privacy