.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệpsản phẩm cho mái tóc
MAXXELLE

MAXXELLE

EYE CANDY MAXXELLE Chất tẩy trắng tóc
Chất tẩy trắng tóc

EYE CANDY

Làm sáng lên đến 6 tấn và thực hiện một hành động cùng một lúc vết, bằng cách đặt thuốc nhuộm sắc tố trực tiếp vào tóc. Nhờ công th...

THÔNG TIN SẢN PHẨM
HÃY SUY NGHĨ MAXXELLE Thuốc nhuộm tóc
Thuốc nhuộm tóc

HÃY SUY NGHĨ

Tiếp theo thế hệ màu bao gồm 100% 100% của grey tóc, làm cho việc điều trị càng tự nhiên càng tốt vì không amoniac, PPD (Para-Phenylenediamine), resorc...

THÔNG TIN SẢN PHẨM

X